20160525 - Am. FotbollFia Wirenborg20160720 - Am. Fotb. Studio20160916 - Fia med Rök20160916 - Edit Logo20170606 - Fia i Raps (FULLHD)20170606 - FiR - Edit20170713 - Iller - Alla bilder20170713 - Iller Redigerat20170815 - Åker Västerås20170815 - Åker EDIT